Rattan Sedia d.o.o.
danas predstavlja jednu od vodećih firmi u oblasti izrade pletenog namještaja u regionu.